35 tư thế quan hệ tê mê, tư thế 29: Thủ khoa (Valedictorian)

/images/post/2015/05/25/00//35-sex-positions-29.-Valedictorian-550x352.jpeg

Hướng dẫn:

Từ vị trí truyền giáo, bạn nâng cao chân và mở rộng thẳng ra tạo thành chữ V

Vì sao bạn nên thử này:

Tư thế này giúp chàng hoàn toàn tiếp cận với âm hộ của bạn.

Mẹo : Hãy thử giữ lấy hai mắt cá chân của bạn, cách này giúp bạn giữ được lâu và tăng cường độ dẻo dai.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>