35 tư thế quan hệ tê mê, tư thế 26: Thưởng thức Champagne (Champagne room)

/images/post/2015/05/25/00//35-sex-positions-26.-The-Champagne-Room-550x357.jpeg

Hướng dẫn:

Chàng ngồi ở mép giường, bạn ngồi vào lòng chàng, quay mặt đi.

Vì sao bạn nên thử này:

Tư thế này giúp bạn điều khiển được tốc độ và cường độ đẩy của chàng.

Mẹo : Hãy cùng chàng thử tư thế này ở cầu thang hay cạnh bồn tắm, sẽ tuyệt lắm đấy.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>