Chỉ dẫn cách xem tướng phụ nữ sát chồng

Trán có xoáy ốc – Trán có ngấn lằn – Trán cao, mặt hãm. Mặt dài, miệng lớn – Mặt gầy (ốm) nổi gân – Mặt như ba khuỷu – Mặt nhọn, eo hẹp – Mặt như Vân mẫu (trắng) – Mặt trệ như bùn.

xem tướng phụ nữ sát chồng tướng phụ nữ đẹp tướng phụ nữ đa tình tướng phụ nữ thích ngoại tình tướng phụ nữ sát phu tướng phụ nữ sát chồng tướng phụ nữ phú quý tướng phụ nữ mông cong tướng phụ nữ lông mày rậm tướng phụ nữ lấy chồng giàu tướng phụ nữ giàu sang tướng phụ nữ giàu có tướng phụ nữ tướng người phụ nữ sát chồng phụ nữ sát phu phụ nữ sát chồng phụ nữ gò má cao sát chồng

Tướng đàn bà khắc sát chồng con

 • o Trán có xoáy ốc
 • o Trán có ngấn lằn
 • o Trán cao, mặt hãm.
 • o Mặt dài, miệng lớn
 • o Mặt gầy (ốm) nổi gân
 • o Mặt như ba khuỷu
 • o Mặt nhọn, eo hẹp
 • o Mặt như Vân mẫu (trắng)
 • o Mặt trệ như bùn.
 • o Mặt mọc một xương gò má
 • o Xương gò má khởi cao.
 • o Ấn đường như cây kim treo.
 • o Xương lông mày lồi ra
 • o Lông mày thô và mọc nghịch
 • o Lông mày hơi dựng lên.
 • o Con ngươi sắc vàng đỏ
 • o Mắt lớn, con ngươi tròn
 • o Mắt lộ bốn phía trắng.
 • o Mắt thành ba góc
 • o Dưới mắt thịt khô.
 • o Trong mũi mọc lông
 • o Đầu mũi cong như góc gò
 • o Sơn căn thấp hãm
 • o Sơn căn có nốt ruồi
 • o Thọ thượng và Niên thượng khởi lên từng đốt.
 • o Miệng như thổi lửa
 • o Môi hớt, răng lộ
 • o Họng kết, răng lớn.
 • o Tai không vòng lật lại
 • o Tai mỏng như giấy.
 • o Màu tóc sém vàng
 • o Tuổi trẻ rụng tóc.
 • o Mệnh môn xương cao
 • o Cổ lộ đốt xương
 • o Xương thô, tay lớn
 • o Xương cứng, da gấp.
 • o Nói như tiếng con trai
 • o Tiếng lớn như sấm.
 • o Thịt lạnh như băng
 • o Tính nóng như lửa
 • o Thần đục, khí thô
 • o Đêm ngủ hay kêu.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>