thiet thoi khi lam bo nhi

Khi làm bồ nhí, phụ nữ phải chiệu những điều thiệt nào?

Bồ nhí và những điều thiệt thòi 0 Nếu là người thông minh và có học thức thì không có người phụ nữ nào muốn làm bồ nhí. Hơn hết, làm bồ nhí sẽ không có danh phận và không được xã hội thừa nhận. Bồ nhí luôn được các ông chồng chiều chuộng hơn những người vợ đầu ấp tay gối và